ZMIANA PRAWA - Pracodawcy będą finansować wynagrodzenie chorego pracownika, który ukończył 50 lat, przez 14, a nie 33 dni w roku.
Rząd przyjął w piątek projekt nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Potwierdziły się nasze ustalenia, że resort pracy zamierza skrócić do 14 dni okres, w którym firmy wypłacają wynagrodzenie za czas choroby pracownika w wieku powyżej 50 lat. Od 15 dnia będzie im przysługiwał zasiłek chorobowy z ZUS. Obecnie wszystkim pracownikom za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w roku wynagrodzenie wypłaca pracodawca (oprócz wypadków przy pracy i chorób zawodowych). Od 34 dnia przysługuje im zasiłek chorobowy.

Zasiłki z Funduszu Pracy