W odniesieniu do pierwszego dziecka kwota ta przysługiwałaby przy dochodzie w rodzinie na osobę nie przekraczającym 800 złotych, lub 1200 złotych w przypadku dziecka niepełnosprawnego.

Kolejnym priorytetem rządu ma być przywrócenie wieku emerytalnego do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co, jak mówiła minister Rafalska może być powiązane ze stażem pracy.

Stanisław Szwed jest specjalistą rynku pracy. Pracował między innymi nad projektem dotyczącym kwestii zwiększenia miejsc zatrudnienia, nad ustawą dotyczącą zmian w kodeksie pracy wydłużającą urlopycierzyńskie oraz ustawą dotyczącą ochrony miejsc pracy W resorcie będzie odpowiadał za rynek pracy i dialog społeczny. Pełnomocnikiem rządu do spraw osób niepełnosprawnych ma być Krzysztof Michałkiewicz, który był ministrem pracy w poprzednich rządach PiS w latach 2005-2006.

Prawnik profesor Marcin Zieleniecki natomiast ma być odpowiedzialny za departament ubezpieczeń społecznych. Nazwiska kolejnych wiceministrów poznamy w najbliższych dniach.