Koniec z tradycyjnymi, papierowymi zwolnieniami. Od przyszłego roku zastąpią je e-zwolnienia. Sejm przyjął 15 maja projekt ustawy przygotowany przez resort pracy.

Zamiast wypisywać papierowy druk, lekarz prześle informację do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz pracodawcy drogą elektroniczną. E-zwolnienie będzie dostarczane do płatników składek przez skrzynkę podawczą ZUS na profil informacyjny płatnika. Obok e-zwolnienia przesyłanego elektronicznie, pacjent będzie mógł otrzymać jego wydruk zaopatrzony w podpis i pieczątkę lekarza. Wydruk będzie sporządzany na prośbę pacjenta, np. w przypadkach, gdy pracodawca nie posiada profilu informacyjnego, na który przekazuje się zwolnienie.

Zasady przeprowadzania kontroli zwolnień lekarskich

W wyjątkowych sytuacjach, np. w czasie wizyty domowej, gdy lekarz nie ma dostępu do internetu, możliwe będzie wystawienie zwolnienia na papierowym blankiecie, który lekarz wydrukuje ze swojego profilu. Blankiety te będą rejestrowane przez system.
Co dadzą zmiany

Nowe regulacje poprawią m.in.:

efektywność obsługi zaświadczeń lekarskich,
skrócą czas wystawiania zaświadczeń przez lekarzy,
zniosą obowiązek pracownika przekazywania papierowego zwolnienia do pracodawcy.

Sposoby na usprawiedliwienie nieobecności w pracy

Eliminacja nadużyć

Wprowadzenie e-zwolnień pozwoli też wyeliminować nadużycia. Obecnie w przypadku krótkookresowych zwolnień lekarskich kontrola ZUS była praktycznie niemożliwa. Zanim zwolnienie trafiało fizycznie do ZUS często kończył się okres, na który zostało wystawione. Teraz ZUS będzie mógł je natychmiast zweryfikować.
Oszczędności dzięki zmianom

Dzięki e-zwolnieniom ZUS zaoszczędzi tylko w przyszłym roku ok. 212 mln zł. Oszczędności będą możliwe m.in. dzięki:

eliminacji nadużyć i usprawnieniu prowadzenia kontroli,
zmniejszeniu zatrudnienia osób obsługujących papierowe druki,
rezygnacji z druku bloczków ze zwolnieniami, co rocznie kosztowało 1,3 mln zł.

Okres przejściowy

Choć z e-zwolnień będzie można korzystać od 2015 r., to okres przejściowy będzie trwał jeszcze przez 3 lata. Obok elektronicznych zwolnień, nadal będą więc honorowane tradycyjne papierowe druki. Od 2018 r. obowiązywać będą już wyłącznie e-zwolnienia.