ZMIANA PRAWA - Gminy będą wypłacać świadczenia rodzinne w okresie listopad - październik roku następnego. Może to powodować trudności w ich przyznawaniu.
Osoby, które obecnie otrzymują świadczenia rodzinne, mają je wypłacane od wrzesienia do sierpień następnego roku. Ma się to zmienić już w następnym roku. Przewiduje to projekt nowelizacji ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.), którego drugie czytanie miało się odbyć wczoraj wieczorem. Okres zasiłkowy będzie ustalany od 1 listopada do 31 października roku następnego. Zmiana ta jest związana ze sposobem ustalania dochodu i prawa do świadczeń osób utrzymujących się z gospodarstwa rolnego. GUS dopiero 23 września każdego roku ogłasza wysokość dochodu rolników. Przez to gminy mają trudności z wydawaniem decyzji o prawie do świadczeń, a formalnie powinny to robić do końca września.
- Dobrze, że zostanie przedłużony okres zasiłkowy, bo obecnie, aby wydać decyzje, musimy czekać do ostatnich dni września na dane GUS - mówi Tamara Pasztesz z Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu.
Dodaje, że taka zmiana może jednak sprawiać problemy. Osoby, które ubiegają się o tzw. wyprawkę szkolną muszą przynieść zaświadczenie, że dziecko uczy się w szkole. Jest ważne na rok szkolny, do 31 sierpnia. Gmina, aby ustalić prawo do wyprawki, będzie więc musiała najpierw uzyskać zaświadczenie ze szkoły, a we wrześniu roku następnego, aby ją wypłacić, będzie musiała otrzymać je po raz drugi. Podobnie będzie w sytuacji, gdy dziecko jest uprawnione do dodatku z tytułu dojazdu do szkoły.
Zmian broni Tadeusz Cymański, poseł sprawozdawca. Przekonuje, że przesunięcie tego okresu może stwarzać problemy jedynie w tym roku. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy będą przyjmowane od 1 września. Osoba, która ma prawo do świadczeń, będzie z nich korzystać do października 2009 r.