• SkaŻone strzykawki. Zdaniem Zbigniewa Religi, ministra zdrowia, sprawa skażonych strzykawek, które trafiły m.in. do szpitala w Radomiu, w niczym nie przypomina afery corhydronowej. - To są dwie różne rzeczy. W aferze corhydronowej mieliśmy do czynienia z niedoskonałym prawem - podkreślił minister zdrowia. Producent poinformował natomiast o wycofaniu z Polski partii strzykawek z serii 0607186 BD Discardit II. Firma twierdzi jednak, że nie odnotowano żadnego przypadku negatywnych skutków zdrowotnych wywołanych ich stosowaniem.
  • Czas wolny tak, ale bez pieniędzy. Lekarze ze szpitala w Opolu Lubelskim wycofali swoje żądania przyznania im czasu wolnego za wcześniej przepracowane nadgodziny, po tym jak dyrektor zaoferował im wielomiesięczny odpoczynek, ale bez wynagrodzenia. Teraz dyrektor Karol Stpiczyński zastanawia się, czy zaakceptować wycofanie ich żądań. Nie wie bowiem, czy lekarz może zrzec się należnego mu czasu wolnego. Sprawa jest pokłosiem wygranego przez dr. Czesława Misia procesu o należny mu zgodnie z normami unijnymi czas wolny za przepracowane dyżury medyczne.
  • Polacy chcĄ zatrudniać cudzoziemców. Większość Polaków opowiada się za otwarciem rynku pracy dla obcokrajowców. Brak pracowników odczuwają szczególnie małe firmy - wynika z przedstawionych w środę badań Instytutu Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Przeciwnikami otwarcia rynku są osoby z wykształceniem zasadniczym lub podstawowym, posiadające małe dochody i pochodzące z małych miast lub wsi. Braki kadrowe najbardziej odczuwają firmy budowlane, które poszukują wykwalifikowanych fachowców.
  • Do ZUS moŻna dzwonić dŁuŻej. Od wczoraj infolinia ZUS 0 801 400 400 czynna jest w dni robocze od godz. 8.00 do 18.00, a nie - jak do tej pory - do 15.00. Dzwoniąc pod ten numer, można się dowiedzieć o celu wysyłania przez ZUS informacji o stanie konta w ZUS oraz sposobach weryfikacji danych zawartych w tym dokumencie. ZUS zapewnia, że pracownicy infolinii pomogą również wyjaśnić przyczyny ewentualnych nieprawidłowości (np. w przypadku braku składek na ubezpieczenie emerytalne).
  • E-learning dla policjantów. Funkcjonariusze mogą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności w trakcie kursów specjalistycznych organizowanych w ramach doskonalenia zawodowego. Podczas prowadzonych kursów policjanci będą mogli uzyskać dodatkowe uprawnienia, w szczególności uprawnienia instruktorskie. Dwupoziomowe szkolenia będą organizowane przez szkoły policyjne i WSPol, a także przez podmioty zewnętrzne.