Wczoraj posłowie sejmowej Komisji Zdrowia pracowali nad pakietem ustaw, mającym zreformować system ochrony zdrowia. W jego skład wchodzą projekty dotyczące przekształcenia szpitali w spółki prawa handlowego oraz ich oddłużenie.

Najwięcej kontrowersji wzbudza projekt ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, który zakłada, że do 2009 roku wszystkie samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (SP ZOZ) mają rozpocząć proces przekształcania się w spółki prawa handlowego. Będą musiały to zrobić do końca 2010 r. Te, które nie zdążą zmienić swojej formy prawnej, zostaną zlikwidowane.

Klub Lewicy, zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, zgłosił poprawkę, która zakładała zniesienie obowiązkowych przekształceń SP ZOZ w spółki. Propozycja ta nie zyskała jednak akceptacji posłów koalicji i komisja ją odrzuciła.

- Nie odbierajmy samorządom możliwości decydowania o przyszłości zakładów opieki zdrowotnej, za które są odpowiedzialne - apeluje Marek Balicki, poseł SdPL-Nowa Lewica.

Zdaniem posłów koalicji, zmiana formy prawnej SP ZOZ doprowadzi do zrównania prawa wszystkich ZOZ w dostępie do publicznych środków, z których są finansowane świadczenia.

Posłowie Komisji przyjęli natomiast poprawkę, zgodnie z którą przekształcone placówki medyczne będą zobowiązane do przestrzegania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych. Ich poziom ma być określany przez ministra zdrowia, a nie jak wcześniej proponowano przez dyrektorów poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej.