Prezydent podpisał ustawę z 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Zgodnie z nią od 1 stycznia 2009 r. podstawą wymiaru składek osoby, który za dany okres nie ma wiarygodnych dowodów potwierdzających wysokość jej zarobków, ale dysponuje dowodem, że pracowała (na. posiada świadectwo pracy), będzie kwota minimalnego wynagrodzenia. Wysokość ta będzie wyliczona proporcjonalnie do czasu pracy, za który brakuje dokumentacji płacowej. Z takiej możliwości będą mogły skorzystać wszystkie osoby, które otrzymują renty, emerytury oraz mają ustalony kapitał początkowy.

ZUS będzie przeliczał te świadczenia wyłącznie na wniosek zainteresowanego. Wnioski będzie można składać przez cały 2009 rok i bez względu na datę ich złożenia będą one traktowane tak samo. Osoby uprawnione, które złożą wniosek w 2009 roku, otrzymają wyrównanie od 1 stycznia.

Średnie świadczenie może wzrosnąć o 50 zł miesięcznie. Ze względu na to, że z takiej możliwości może skorzystać nawet kilkaset tysięcy osób, ZUS na wydanie decyzji będzie miał 60, a nie 30 dni. Z możliwości ponownego przeliczenia świadczeń skorzystają także osoby uznane za repatriantów.