Już od 20 września 2008 r. przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników, mogą zawieszać działalność gospodarczą bez względu na to, w jakiej formie ją prowadzą. Wystarczy, że zgłoszą informację o tym do organu ewidencyjnego. Okres zawieszenia może trwać od miesiąca do dwóch lat. Aby móc wznowić wykonywanie działalności, muszą również zgłosić o tym informację do organu ewidencyjnego.

W czasie trwania zawieszenia firmy przedsiębiorcy przysługuje wiele uprawnień. Na przykład może wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródeł przychodów oraz osiągać przychody nawet z działalności, którą prowadził przed zawieszeniem. Może dobrowolnie opłacać składki na ubezpieczenie emerytalne, natomiast nie opłaca ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Korzysta też ze zwolnień z niektórych obowiązków podatkowych.

Zobacz pełną treść artykułu - Niezbędnik Gazety Prawnej w eGP