Beata Małecka-Libera (PO) poinformowała, że jutro nie będzie głosowania nad pakietem ustaw zdrowotnych, bo sejmowa Komisja Zdrowia nie zakończy do tego czasu prac nad poprawkami.

Obecna wiceprzewodnicząca Komisji Zdrowia - i jednocześnie kandydatka PO na jej nową szefową - zapowiedziała na dzisiejszej konferencji prasowej w Sejmie, że jeżeli zostanie wybrana, komisja w czwartek i w piątek będzie dalej pracować nad poprawkami do pakietu ustaw zdrowotnych.

"Mam nadzieję, że (...) doprowadzimy dzisiaj albo najdalej jutro do zakończenia tych prac" - powiedziała Małecka-Libera. "Natomiast na jutro nie przewidujemy trzeciego czytania (głosowania)" - zaznaczyła.

Dziś Platforma Obywatelska zgłosiła wniosek o odwołanie dotychczasowego przewodniczącego Komisji Zdrowia Bolesława Piechy (PiS).

We wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie pakietu ustaw zdrowotnych. Składają się na niego projekty ustaw: o ZOZ-ach, o ochronie praw pacjenta i o Rzeczniku Praw Pacjenta, o akredytacji w ochronie zdrowia, o konsultantach krajowych i wojewódzkich w ochronie zdrowia, o pracownikach zakładów opieki zdrowotnej oraz projektem ustawy wprowadzającej reformy.

Najważniejsze poprawki zgłoszone zostały do projektów ustaw o ZOZ-ach, o pracownikach ZOZ-ów oraz do ustawy je wprowadzającej.