Czy uzyskanie nowej formy wsparcia dla rodziców wyklucza inne świadczenia? Tego projekt zaproponowany przez PiS nie precyzuje.
500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, a w rodzinach o najniższych dochodach nawet na pierwsze. Tyle ma wynosić świadczenie wychowawcze, które ma trafić do nich w przyszłym roku. Choć konkretna data wejścia w życie tej formy wsparcia nie jest jeszcze znana, to szczegółowe zasady jej przyznawania zostały już przedstawione w projekcie ustawy. Jednak zdaniem gmin, które będą na zlecenie administracji rządowej zajmować się wypłatą świadczenia, wymaga on znacznego dopracowania.
Powielone rozwiązania