Do godz. 18.30 członkowie komisji przyjęli część poprawek do projektów ustaw o konsultantach krajowych w ochronie zdrowia, o akredytacji w ochronie zdrowia oraz o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

We wtorek do późnych godzin wieczornych trwało drugie czytanie ustaw zdrowotnych. W środę komisja miała się zebrać o godz. 12, jednak posiedzenie zostało przesunięte o pół godziny, potem zostało przerwane, aby znaleźć większą salę, zaczęło się ostatecznie ok. godz. 14.

Oburzenia z powodu opóźnień nie kryła minister zdrowia Ewa Kopacz. "Trudno mówić o poprawkach, kiedy nie ma sali, nie ma gdzie usiąść, a posłowie nie zdążyli nawet włożyć kart do czytnika, żeby zagłosować. Wydaje mi się, że w tak ważnej sprawie powinno być pełne zrozumienie i przyznam, że jestem zaskoczona tym całym, bałaganem, który nam zafundował przewodniczący komisji". Minister zdrowia była obecna na części posiedzenia komisji, ale nie zdążyła zabrać głosu.

Posłowie przyjęli m.in. poprawki mówiące o tym, że pacjent ma prawo do obecności osoby bliskiej podczas udzielania świadczenia, że pacjent - w tym małoletni, który ukończył 16 lat - ma prawo do przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, a także, że chory w stanie terminalnym ma prawo do łagodzenia bólu i innych cierpień.

Kontrowersje wzbudziła próba zdefiniowania, kim jest osoba bliska. PO proponowała, by osobę bliską zdefiniować jako "małżonka, krewnego lub powinowatego do drugiego stopnia w linii prostej przedstawiciela ustawowego, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu lub osobę wskazaną przez pacjenta". Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Konstanty Radziwiłł zwrócił uwagę, że zapis ten zdecyduje, kto będzie miał wgląd w dokumentację medyczną pacjenta i dostęp do informacji o jego stanie zdrowia.

PiS chciał, by w ustawie znalazł się zapis o tym, że pacjent ma prawo do skierowania na leczenie za granicę na koszt NFZ w sytuacji, gdy nie można go leczyć w Polsce, poprawka ta jednak nie została zaakceptowana przez większość komisji.

Najważniejsze poprawki zgłoszone zostały do projektów ustaw o zoz- ach, o pracownikach zoz-ów oraz do ustawy je wprowadzającej.