NIK uważa, że potrzebne są jednolite procedury przyznawania i rozliczania pieniędzy przekazywanych bezrobotnym na założenie firmy. Powiatowe urzędy pracy są jednak innego zdania.
Finansowe wsparcie na uruchomienie własnej firmy przyczynia się do aktywizacji osób bezrobotnych, ale nie w tak znacznym stopniu, jak wykazuje w statystykach Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS). Tak uznała Najwyższa Izba Kontroli, która sprawdzała przyznawanie dotacji na ten cel we wschodniej Polsce. Zdaniem NIK efektywność tej formy aktywizacji sięga 74 proc., a nie 100 proc., jak podaje resort. Izba podkreśla, że konieczna jest zmiana sposobu badania skuteczności tego instrumentu wspierania bezrobotnych. MPiPS broni się, że zarzuty są nieaktualne, bo zmiany w tym zakresie zostały wprowadzone od tego roku.
Rozbieżne wskaźniki