W Sejmie trwają prace nad tzw. pakietem ustaw zdrowotnych, zaproponowanym przez rząd. Chodzi o projekty o Zakładach Opieki Zdrowotnej (ZOZ), o uprawnieniach pracowników ZOZ-ów oraz projekt ustawy wprowadzającej reformy w służbie zdrowia.

Najważniejsze założenia projektów to: obligatoryjne przekształcenie ZOZ-ów w spółki, przekazanie całości ich kapitału samorządom, udzielenie pomocy publicznej oraz utworzenie urzędu Rzecznika Praw Pacjenta.

"Przekształcenie szpitali w spółki handlowe jest - samo w sobie - krokiem właściwym, ale musi być uzupełnione także innymi zmianami, aby przyniosło pozytywne skutki dla pacjentów i innych uczestników systemu opieki zdrowotnej. Program rządowy tych zmian nie przewiduje" - napisał OZZL w przesłanym PAP oświadczeniu.

"Bez wprowadzenia tych zmian, samo przekształcenie szpitali w spółki może być niekorzystne"

Według Związku proponowane przez rząd zmiany w ochronie zdrowia są niekompletne. Konieczne jest bowiem dopasowanie poziomu finansowania lecznictwa do rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych. W ocenie OZZL wymaga to stworzenia koszyka świadczeń gwarantowanych uwzględniającego współpłacenie przez pacjentów za część świadczeń oraz zwiększenia nakładów na ochronę zdrowia ze środków publicznych.

Związek postuluje także rezygnację z limitowania świadczeń refundowanych i tzw. konkursu ofert, a w to miejsce wprowadzenie zasady, że pacjent wybiera, gdzie się leczy, a płatnik płaci określoną kwotę refundacji za to leczenie. Według OZZL zmusi to szpitale do konkurowania o pacjenta.

"Bez wprowadzenia tych zmian, samo przekształcenie szpitali w spółki może być niekorzystne. Może bowiem powstać sytuacja, że szpitale będą unikać udzielania potrzebnych, ale zbyt nisko wycenionych świadczeń zdrowotnych albo, że niezagrożone konkurencją szpitale - spółki będą uzyskiwać dochód kosztem jakości świadczeń (np. przez zwalnianie niezbędnego personelu medycznego)" - głosi oświadczenie OZZL.