Mieszkamy wprawdzie w Irlandii, ale mamy polskie paszporty. Bardzo się zdziwiłem, kiedy podczas wakacji w kraju okazało się, że moje dzieci nie mają prawa do zniżkowych biletów PKP. Czy takie działanie przewoźnika jest zgodne z przepisami – pyta pan Piotr z Dublina.
Dzieci do lat 4 podróżują za darmo, ale wcześniej w kasie należy pobrać bilet, a podstawą do takiej zniżki może być paszport lub inny dokument z datą urodzenia. Według ustawy zniżka w wysokości 37 proc. przysługuje dzieciom i młodzieży powyżej 4. roku życia, aż do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. PKP informuje jednak, że dokumentem potwierdzającym uprawnienia do zniżki jest legitymacja polskiej szkoły publicznej lub niepublicznej, ale mającej uprawnienia placówki publicznej.
W dodatku od początku 2015 r. na legitymacji musi być dopisany numer PESEL wraz z pieczątką szkoły, inaczej ulga nie przysługuje. Takie same zasady obowiązują zarówno przy biletach jednorazowych, jak i miesięcznych, a zniżkę można zrealizować tylko w klasie drugiej PKP. Osoby, które nie posiadają legitymacji z polskiej szkoły, mogą skorzystać z innych zniżek, także sezonowych, na przejazdy rodzinne, grupowe, weekendowe lub na wybranych trasach i terminach. Warto za każdym razem pytać w kasie o aktualne promocje. Kilka lat temu Komisja Europejska przyglądała się regulaminowi PKP, który niejako dyskryminuje klientów z innych krajów. Ale ostatecznie uznano, że przewoźnik ma dowolność w ustalaniu taryf za usługi.
Podstawa prawna
Art. 4 ustawy z 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1138).