Świadectwo pracy (czasami nazywane także zaświadczeniem o pracy) to oficjalny dokument wydawany przez pracodawcę potwierdzający fakt zatrudnienia pracownika w danym przedsiębiorstwie lub instytucji w określonym okresie.

Świadectwo pracy to ważny dokument, który może być wymagany w różnych sytuacjach życiowych, takich jak:

 • Przy ubieganiu się o nowe zatrudnienie: Potencjalni pracodawcy mogą prosić o świadectwo pracy, aby zweryfikować wcześniejsze doświadczenie zawodowe kandydata.
 • W celu uzyskania kredytu: Banki lub instytucje finansowe mogą wymagać świadectwa pracy w celu oceny stabilności finansowej klienta.
 • Do celów emigracyjnych: W niektórych krajach świadectwo pracy może być wymagane w procesie wnioskowania o wizę lub pozwolenie na pracę.
 • Do celów socjalnych: Świadectwo pracy może być wymagane przy ubieganiu się o różnego rodzaju świadczenia socjalne lub zasiłki dla bezrobotnych.

Świadectwo pracy zazwyczaj zawiera podstawowe informacje, takie jak:

 • Imię i nazwisko pracownika
 • Nazwa i adres firmy
 • Stanowisko pracy lub zawód
 • Data rozpoczęcia i zakończenia zatrudnienia (jeśli dotyczy)
 • Okres zatrudnienia (może być podany jako liczba miesięcy lub lat)
 • Informacje o charakterze pracy (na przykład: pełen etat, niepełny etat itp.)
 • Krótki opis obowiązków pracownika (opcjonalnie)
 • Podpis i pieczęć pracodawcy

Ważne jest, aby treść świadectwa pracy była rzetelna i zgodna z rzeczywistymi faktami, ponieważ może być ono podstawą do podejmowania ważnych decyzji przez instytucje lub pracodawców. Pracodawcy powinni być uczciwi i obiektywni w wystawianiu tych dokumentów, aby dostarczyć potwierdzających informacji na temat pracy swoich byłych pracowników.