Jak poinformowała Bochniarz na dzisiejszej konferencji, Polska nie jest bardzo atrakcyjnym rynkiem pracy dla emigrantów. Jej zdaniem, zmiana polityki migracyjnej w Polsce to "absolutna konieczność".

Powiedziała, że na koniec 2007 r. w Unii Europejskiej pracowało legalnie 1 mln 600 tys. Polaków. Na polskim rynku coraz bardziej brakuje pracowników, głównie w sektorze budownictwa. W związku z tym - zdaniem Bochniarz - niezbędne staje się zatrudnianie obcokrajowców. Jednak to, czy i jacy cudzoziemcy przyjadą do Polski, zależy od odpowiednio skoordynowanej polityki migracyjnej.

"Wiedza na temat mobilności zagranicznej w naszym kraju jest niewielka"

W opinii członka Rady Rynku Pracy PKPP "Lewiatan" dr Pawła Kaczmarczyka, polska polityka migracyjna jest "w powijakach", a wiedza na temat mobilności zagranicznej w naszym kraju jest niewielka.

"Wydaje się, że w Polsce mamy do czynienia z relacyjną polityką migracyjną, czyli taką, która odpowiada na pewne zmiany, a nie przewiduje" - podkreślił na konferencji.

"Powinny zostać przede wszystkim zliberalizowane zasady zatrudniania obywateli innych krajów"

Dyrektor departamentu stosunków pracy PKPP "Lewiatan" Małgorzata Rusewicz poinformowała, że Konfederacja opracowała postulaty działań, których wprowadzenie poprawi polską politykę migracyjną.

W opinii Rusewicz, w Polsce powinny zostać przede wszystkim zliberalizowane zasady zatrudniania obywateli innych krajów. Obecnie obywatele wybranych państw mogą podejmować w naszym kraju pracę bez zezwolenia jedynie przez okres 6 miesięcy. Jak podkreśliła, jest to zbyt krótki czas, aby wzbudzić zainteresowanie podejmowaniem pracy u nas.

"Należy stworzyć rozwiązania ułatwiające zatrzymanie na terytorium Polski studentów z zagranicy"

PKPP "Lewiatan" chce też stworzyć rozwiązania ułatwiające zatrzymanie na terytorium Polski studentów z zagranicy.

"W Polsce nie ma żadnych stypendiów, zachęcających studentów do pozostania na polskim rynku pracy. Proponujemy stworzenie takiego systemu stypendiów, które z jednej strony pozwoliłyby utrzymać się takim osobom w Polsce, a z drugiej strony zobligowałyby je np. do kilkuletniej pracy na polskim rynku" - zaznaczyła.

"Ważne jest zapewnienie obywatelom z państw trzecich dostępu do edukacji i szkoleń"

Zdaniem Rusewicz, ważne jest także zapewnienie obywatelom z państw trzecich dostępu do edukacji i szkoleń. Zauważyła, że nawet na Dworcu Centralnym w Warszawie nie ma informacji w innym języku niż polskim. "W związku z tym obcokrajowcy czują się u nas zagubieni" - podkreśliła.

"Korzystając z dobrych przykładów, funkcjonujących w innych państwach, proponujemy stworzenie centrum informacji dla obcokrajowców, w którym osoby takie mogłyby uzyskać informacje np. o przysługujących im uprawnieniach z zakresu prawa pracy" - powiedziała.

Zdaniem PKPP "Lewiatan", za stworzenie takiego centrum powinno odpowiadać ministerstwo pracy.