Negocjacje dotyczyły rządowych projektów nowelizacji ustawy Karta Nauczyciela i ustawy o systemie oświaty. Dziś odbyło się ostatnie spotkanie. Kończy się też formalny proces konsultacji społecznych projektów.

Jak poinformował prowadzący negocjacje sekretarz stanu w kancelarii premiera Michał Boni, w ciągu dwóch dni strony mają podpisać protokół ustaleń, w którym będą zapisane zarówno wspólne wnioski z negocjacji, jak i rozbieżności. Kwestie, które udało się uzgodnić, zostaną uwzględnione w zmodyfikowanych po konsultacjach społecznych projektach.

Osiągnięto porozumienie ws. czasu pracy nauczycieli

Osiągnięto porozumienie w sprawie czasu pracy nauczycieli. Wcześniej rząd zapowiadał podwyższenie liczby godzin lekcyjnych, które każdy nauczyciel musiałby przeprowadzić tygodniowo, czyli pensum. Po negocjacjach wycofał się w tych planów i teraz zamierza zmodyfikować projekt tak, aby pensum pozostało bez zmian, ale aby każdy nauczyciel musiał, w ramach swojego czterdziestogodzinnego tygodnia pracy, odbywać zajęcia dodatkowe, np. z uczniami słabszymi lub szczególnie uzdolnionymi. Z zajęć tych - inaczej niż obecnie - nauczyciel będzie rozliczany.

Chodzi o godziny poświęcone, jak mówił Boni, na "rozwój uczniów, wyrównywanie szans i opiekę świetlicową w klasach 1 - 3".

"Byłaby to jedna godzina obowiązkowo od 1 września 2009 r. w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. My uważamy, że należy wprowadzić jeszcze jedną godzinę od 1 września 2010" - powiedział Boni. Dodał, że na podwyższenie o kolejną godzinę związki się nie zgadzają.

Zapowiedział też przeprowadzenie ogólnopolskich badań dotyczących rzeczywistego czasu pracy nauczycieli. Miałaby je wykonać profesjonalna instytucja wyłoniona w konkursie.

Jak poinformował Boni, udało się też porozumieć co do kwestii negocjowania przez związki zawodowe regulaminów wynagrodzeń z samorządami prowadzącymi szkoły. Rząd chciał wcześniej ograniczyć prawa związków tylko do zatwierdzania tych regulaminów.

Oświatowe związki zawodowe nie zgadzają się na zniesienie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli

Oświatowe związki zawodowe nadal nie zgadzają się na zniesienie wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Rządowy projekt przewiduje wykreślenie z Karty Nauczyciela artykułu przyznającego nauczycielom prawo do wcześniejszych emerytur. Nauczyciele nie zostali też uwzględnieni w projektach dotyczących emerytur pomostowych. Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz powiedział, że o zmianę tych zapisów w ustawach będą apelować do parlamentu.

"Jest kilka bardzo istotnych rzeczy, które pozostały przed nami, m.in. kwestia emerytalna. Do rozstrzygnięcia pozostaje skala wzrostu wynagrodzeń, a przede wszystkim powiązania wzrostu wynagrodzeń ze zwiększonymi zadaniami, które staną przed nauczycielami" - mówił Broniarz.

Związki liczą też na to, że parlament zmieni w ustawie zapisy, które mają umożliwić samorządom przekazywanie szkół do prowadzenia stowarzyszeniom i fundacjom bez zgody kuratora oświaty.

O braku zgody na przekazywanie majątku publicznych szkół przez samorządy innym podmiotom mówił przewodniczący branży nauki, oświaty i kultury Forum Związków Zawodowych Sławomir Wittkowicz.

Związki domagają się dalszych negocjacji ws. wynagrodzeń dla nauczycieli mianowanych i dyplomowanych

Wyjaśnił, że związki domagają się też dalszych negocjacji w sprawie wynagrodzeń dla nauczycieli na najwyższych stopniach awansu zawodowego, czyli mianowanych i dyplomowanych. Związki argumentują, że wynagrodzenia te, jeśli plany rządu zostaną zrealizowane, wzrosną za mało w stosunku do tego, o ile wzrosną wynagrodzenia ich młodszych kolegów, zwłaszcza nauczycieli stażystów. "Bez tego praktycznie żaden rząd nie ma szansy uzyskania poparcia w środowisku edukacyjnym" - powiedział Wittkowicz.

Przypomniał, że związki zawodowe będą szukać poparcia dla swoich racji u prezydenta. 23 października pod patronatem Lecha Kaczyńskiego ma się odbyć "oświatowy okrągły stół". Organizację takiej debaty kancelaria prezydenta zapowiadała już w sierpniu.

"Jeżeli w parlamencie zmiany będą szły w kierunku, który nie jest akceptowalny przez środowisko i stronę społeczną, będziemy wnioskować do prezydenta o wetowanie tych ustaw, podobnie jak ustaw dotyczących emerytur pomostowych, które eliminują nauczycieli" - powiedział Wittkowicz.