Średnia ważona stopa zwrotu dla 15 otwartych funduszy emerytalnych (OFE) funkcjonujących w Polsce wyniosła w okresie 3 lat do 30 września 2008 roku 12,576%, podała Komisja Nadzoru Finansowego.

W okresie 3 lat do końca marca 2008 r. średnia stopa wyniosła 31,481%, a stopa minimalna - 15,741%.

"Średnia ważona stopa zwrotu wszystkich otwartych funduszy emerytalnych za okres od 30 września 2005 roku do 30 września 2008 roku wyniosła 12,576%, zaś minimalna wymagana stopa zwrotu wyniosła 6,288%. Wszystkie podmioty osiągnęły minimalną wymaganą stopę zwrotu" - podano w komunikacie.