Nawet 35,34 mld złotych. Tyle mają wynieść roczne koszty pracodawców związane z podniesieniem płacy minimalnej w 2024 roku. Informacja została podana w komunikacie po posiedzeniu Rady Dialogu Społecznego.

Z komunikatu wynika, że liczba osób objętych regulacją wyniesie 3,6 mln.

Jak potwierdziła 13 czerwca 2023 roku Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej, rząd chce, aby minimalne wynagrodzenie w 2024 r. wyniosło powyżej 4 tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2024 roku propozycja rządu opiewa na kwotę 4242 zł miesięcznie a stawka godzinowa ma być podwyższona do kwoty 27,70 zł.

Z kolei od lipca 2024 rząd chce, aby płaca minimalna wynosiła 4300 złotych miesięcznie, a stawka godzinowa 28,10 zł. Taka propozycja zostanie przedstawiona Radzie Dialogu Społecznego, która będzie starała się wypracować ostateczną kwotę dwóch kolejnych waloryzacji w 2024 roku. Związki zawodowe będą musiały teraz powalczyć z rządem o wyższe świadczenia minimalne.

W ocenie OPZZ przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. nie powinna być niższa niż 4420 zł.