Policjanci, którzy przeszli specjalne szkolenie i posiadają wymagane uprawnienia do wykonywania prac podwodnych, muszą posiadać dokument potwierdzający ich umiejętności.
Minister spraw wewnętrznych przygotował projekt rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do wykonywania prac podwodnych, które uzyskały uprawnienia w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez szefa tego resortu.
Zgodnie z nim kwalifikacje służbowe np. policjantów uprawnionych do wykonywania zadań podwodnych będą musiały być potwierdzone tzw. książką nurka. Dokument taki musi spełniać wymagania określone w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 maja 2004 r. w sprawie wykonywania prac podwodnych w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych (Dz.U. z 2004 r. nr 138, poz. 1468 ze zm.).
Etap legislacyjny
Projekt przekazany do konsultacji