Zalegający ze składkami muszą się liczyć z karnymi odsetkami za każdy dzień zwłoki. Ta reguła jednak nie działa, gdy to zakład przetrzymuje nienależnie pobrane pieniądze
Z najnowszych danych ZUS wynika, że w ubiegłym roku dokonał on aż 29 tys. zwrotów nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne. Część z przedsiębiorców jednak nie odzyska wszystkich pieniędzy.
Dyskryminowani właściciele