Związki zawodowe chcą wyższego niż rząd podniesienia progów uprawniających do świadczeń rodzinnych. Ten sam postulat zgłosili w przypadku pomocy społecznej.
ikona lupy />
Pomoc dla rodzin / Dziennik Gazeta Prawna
Dziś na posiedzeniu komisji trójstronnej (KT) przedstawiciele rządu i partnerzy społeczni będą dyskutować o propozycjach zmian w wysokości kryteriów uprawniających do pomocy finansowej. Nie będzie na nim przedstawicieli związków zawodowych, którzy przestali uczestniczyć w jej pracach. Jednak Solidarność, OPZZ i Forum Związków Zawodowych (FZZ) przygotowały wspólne stanowisko, w którym domagają się wprowadzenia wyższej podwyżki progów niż tej przedstawionej przez rząd.
Zagrożona egzystencja
W przypadającej na jesień br. weryfikacji kryteriów dochodowych obowiązujących w świadczeniach rodzinnych oraz pomocy społecznej rząd zaproponował ich znaczące podwyższenie. W przypadku zasiłków na dzieci próg ma wzrosnąć od listopada o 100 zł i ma wynosić 674 zł oraz 767 zł (gdy w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko). Te kwoty po kolejnych dwóch latach mają ponownie wzrosnąć, tak aby kryteria wynosiły docelowo 754 zł i 844 zł. Wyższe będą też kwoty niektórych świadczeń. Z kolei w pomocy społecznej kryterium dochodowe ma wzrosnąć z 456 do 514 zł dla rodzin oraz z 542 do 634 zł dla osoby samotnej, a więc odpowiednio o 58 zł oraz 92 zł.
Zgodnie z procedurą weryfikacji propozycje rządu podlegają uzgodnieniu w ramach KT, która powinna zająć stanowisko w ich sprawie do 15 czerwca. W dzisiejszym posiedzeniu wprawdzie nie będą uczestniczyć przedstawiciele trzech central związkowych, ale i tak przewodniczący Solidarności, OPZZ i FZZ przygotowali wspólne pismo, w którym chcą większych podwyżek. Ich zdaniem np. kryterium dochodowe przy zasiłku na dziecko powinno od listopada wynosić 798 zł, czyli o 124 zł więcej, niż proponuje rząd. Poza tym związkowcy uważają, że podwyżce powinny też podlegać te dodatki do zasiłku, których wzrostu nie przewiduje rząd. Dotyczy to np. świadczenia kierowanego do rodziców przebywających na urlopie wychowawczym oraz zasiłku pielęgnacyjnego. Ta ostatnia forma wsparcia, która obecnie wynosi 153 zł, nie była bowiem podnoszona od 2006 r. Związki chcą, aby jego kwota wzrosła do 200 zł.
Z kolei w pomocy społecznej kryteria dochodowe powinny wynosić ich zdaniem 569 zł dla rodziny oraz 730 zł dla osoby samotnej. Dawałoby to wzrost aż o 113 zł i 188 zł w porównaniu z obecnie obowiązującymi progami.
– Ponieważ weryfikacja kryteriów dochodowych odbywa się co trzy lata, ich podwyżka powinna być na tyle znacząca, aby nie skutkowała tym, że w kolejnych latach rodziny będą pozbawiane pomocy – mówi Anna Grabowska z FZZ.
Henryk Nakonieczny z Solidarności podkreśla, że rząd swoje propozycje opiera na badaniach sytuacji dochodowej gospodarstw domowych z poprzednich lat. Są one już teraz nieaktualne.
– Nasze propozycje są oparte o wskaźniki z wieloletniego planu finansowego rządu na kolejne lata. Ich przyjęcie oznacza, że do 2018 r., kiedy przypada termin następnej weryfikacji, nie dojdzie do sytuacji, gdy progi dochodowe będą niższe od minimum egzystencji, przy którym możliwe jest zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych. A tak bywało przy poprzednich waloryzacjach – wyjaśnia Henryk Nakonieczny.
Bez porozumienia
Jednoznacznej opinii w sprawie weryfikacji kryteriów dochodowych nie mają natomiast pracodawcy.
– Kwestia świadczeń dla rodzin pozostaje poza naszym głównym obszarem zainteresowania. Niemniej jeżeli rząd uzna, że istnieje możliwość przyjęcia jeszcze wyższych niż proponowane kryteriów dochodowych, to nie będziemy się temu sprzeciwiać – wskazuje Łukasz Kozłowski, ekspert Pracodawców RP.
Z kolei Jeremi Mordasewicz z Konfederacji Lewiatan uważa, że kwoty przedstawione przez rząd powinny zostać zaakceptowane, bo są one oparte o badania prowadzone przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.
Jeśli KT nie dojdzie jednak do porozumienia w sprawie kryteriów dochodowych, to zostaną one przyjęte w wysokościach nie niższych od tych zaproponowanych przez Radę Ministrów. Następnie zostaną one ogłoszone w rządowym rozporządzeniu nie później niż do 15 lipca, w przypadku pomocy społecznej, a świadczeń rodzinnych – do 15 sierpnia.