"Możliwe są scenariusze dużo bardziej ofensywnego wzrostu płacy minimalnej, bo sytuacja na rynku pracy jest dużo lepsza" - dodał.