Już od pierwszego lipca 2023 minimalne wynagrodzenie będzie wyższe. O ile wzrośnie pensja minimalna i ile będzie wynosić ta kwota „na rękę”? Sprawdźmy.

Płaca minimalna - od lipca będzie wyższa

Warto zauważyć, że kolejna podwyżka płacy minimalnej czeka nas już 1 lipca 2023 roku. Wówczas kwota wynagrodzenia minimalnego zostanie podniesiona do 3600 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku ubiegłym.

Od 1 lipca 2023 roku wzrośnie także minimalna stawka godzinowa. Ma ona wynosić 23,50 zł brutto.

Płaca minimalna - ile dostanę "na rękę"

Podwyżka płacy minimalnej to dobra wiadomość dla pracowników z najniższym wynagrodzeniem, ale nadal mówimy o kwocie brutto. Ile pracownicy zarobią netto od 1 lipca? A zatem od 1 lipca 2023 na umowie o pracę pracownik zarabiający płacę minimalną otrzyma ponad 2780 zł netto, a stawka godzinowa wzrośnie do 16,65 zł netto.

Czym jest płaca minimalna?

Płaca minimalna to najniższa kwota, jaką pracodawca musi płacić pracownikowi za wykonaną przez niego pracę na określonym stanowisku lub w danej branży. Płaca minimalna ma na celu zapewnienie pracownikom minimalnego poziomu wynagrodzenia, który zapewnia godziwe warunki życia i minimalną ochronę socjalną.

Wprowadzenie płacy minimalnej ma kilka celów. Po pierwsze, ma chronić pracowników przed wyzyskiem, gwarantując im minimalne wynagrodzenie za ich pracę. Po drugie, ma zapewnić minimalne standardy życia i minimalne warunki socjalne dla pracowników. Po trzecie, ma przyczynić się do zmniejszenia nierówności społecznych poprzez zapewnienie równego minimalnego wynagrodzenia dla wszystkich pracowników.

Wysokość płacy minimalnej różni się w zależności od kraju. Określana jest przez ustawodawstwo lub regulacje rządowe i może być ustalana na poziomie krajowym, regionalnym lub branżowym. Płaca minimalna może być ustalana na podstawie różnych czynników, takich jak koszty życia, poziom inflacji, negocjacje związków zawodowych oraz wzrost produktywności.

Warto zauważyć, że płaca minimalna jest minimalnym wymogiem prawnym i nie zawsze odzwierciedla rzeczywiste koszty utrzymania czy wynagrodzenia za daną pracę. W niektórych krajach istnieją również mechanizmy, takie jak umowy zbiorowe czy negocjacje płacowe, które mogą przewidywać wyższe wynagrodzenia od minimalnych standardów.