Tegoroczna nowelizacja Kodeksu pracy wydłużyła urlop rodzicielski, a także rozszerzyła przywileje pracowników, którzy są rodzicami dzieci do 8. roku życia. Zapytaliśmy pracodawców, co oznaczają dla nich tak duże zmiany w Kodeksie pracy i jakie mogą być ich konsekwencje.

Nowe prawa dla rodziców i opiekunów dzieci do 8. roku życia

Przed zmianą przepisów pracownika opiekującego się dzieckiem do ukończenia przez nie 4. roku życia nie wolno było bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie przerywanego czasu pracy, jak również delegować poza stałe miejsce pracy. Na podstawie zmian w przepisach wiek dziecka został wydłużony do 8. roku życia.

Rodzice mogą wnioskować o elastyczny rozkład czasu pracy

Pracownik wychowujący dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia może złożyć wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji pracy, która jest rozumiana jako obniżenie wymiaru etatu, pracę zdalną czy system pracy weekendowej. Nie można wypowiedzieć lub rozwiązać bez wypowiedzenia umowy o pracę z pracownikiem, który wystąpił o elastyczną organizację pracy.

Zmiany w urlopie rodzicielskim

Urlop rodzicielski został wydłużony o 9 tygodni i wynosi 41 tygodni (lub 43 zamiast 34 w przypadku porodu mnogiego). Zmieniły się również zasady wypłaty zasiłków na urlopie rodzicielskim>>

Nowe prawa dla rodziców: Jak reagują pracodawcy? Kłopoty z wnioskami

Zdaniem Roberta Lisickiego, dyrektora departamentu Rynku Pracy Konfederacji Lewiatan, przepisy przejściowe dotyczące uprawnień rodzicielskich wywołały sporo zamieszania.

– Są takie przypadki, w których pracodawca musi niezwłocznie zwrócić pracownicy wniosek ws. korzystania z urlopu rodzicielskiego w celu złożenia wniosku na nowych zasadach. Pracownik może, ale nie musi złożyć nowego wniosku. W jaki sposób pracodawcy mają zwrócić wnioski nieobecnym pracownikom? Co w sytuacji gdy pracownik nie złoży nowego wniosku? Pracodawca powinien wykonać sobie kopię „starego”, aby zachować w aktach osobowych? – zastanawia się Lisicki.

– Nie ma ku temu podstawy w przepisach. Czy złożenie przez pracownika nowego wniosku ws. wykorzystywania urlopu rodzicielskiego może również oznaczać, że jednocześnie zawnioskował o przeliczenie wysokości zasiłku macierzyńskiego zgodnie z nowymi zasadami (odrębne przepisy przewidują składanie wniosków w tej sprawie przez pracownika)? – dodaje dyrektor departamentu Rynku Pracy Konfederacji Lewiatan.

Dłuższy urlop rodzicielski dla ojców

Dr Paweł Łuczak, adiunkt z Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi na Wydziale Zarządzania UŁ, ocenia, że wspomniane przepisy mogą być przez pracodawców postrzegane jako kłopotliwe z kilku powodów. Wskazuje konieczność rozpatrzenia wniosków osób przebywających na urlopach związanych z rodzicielstwem o przeliczenie świadczenia oraz problemy z zapewnieniem ciągłości pracy:

Ojcowie, którzy do tej pory po urodzeniu dziecka korzystali zazwyczaj jedynie z 2 tygodni urlopu ojcowskiego, teraz będą nieobecni w pracy przez blisko 3 miesiące (2 tygodnie urlopu ojcowskiego oraz 9 tygodni urlopu rodzicielskiego). W przypadku stanowisk wysoko wyspecjalizowanych, gdzie proces rekrutacji jest długi, może być trudnym lub niemożliwym zastąpienie ich – zauważa Łuczak.