Po 26 kwietnia w związku ze zmianami w Kodeksie pracy pojawiły się nowe rodzaje urlopów: 2 dni urlopu z powodu działania siły wyższej oraz 5 dni urlopu opiekuńczego. Komu przysługują nowe urlopy i co myślą o nich pracodawcy? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

Zmiany w Kodeksie pracy: Urlop z powodu działania siły wyższej

Za czas zwolnienia od pracy z powodu siły wyższej pracownik zachowa prawo do 50% wynagrodzenia. Przysługują mu 2 dni takiego rodzaju urlopu. Wniosek będzie można złożyć w przypadku choroby, wypadku lub innej nagłej konieczności, a pracodawca nie będzie mógł odmówić. Pracownik będzie mógł zgodnie z przyjętymi przepisami wnioskować o ten urlop ustnie lub pisemnie, nawet w tym samym dniu, w którym wystąpi nagła konieczność wzięcia urlopu.

Nowy urlop opiekuńczy bez wynagrodzenia

Z urlopu opiekuńczego w wymiarze 5 dni będzie mógł skorzystać pracownik, który będzie musiał zapewnić opiekę lub wsparcie osobie będącej członkiem rodziny lub zamieszkującej w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki lub wsparcia z poważnych względów medycznych. Za czas urlopu pracownikowi nie będzie przysługiwało wynagrodzenie. Pracodawca nie będzie mógł odmówić pracownikowi tego urlopu. Nowy urlop będzie udzielany na wniosek pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie nie krótszym niż 1 dzień przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu.

Nowe urlopy w Kodeksie pracy. Pracodawcy mają wątpliwości

Jak na nowe przepisy reagują przedstawiciele pracodawców? Robert Lisicki, dyrektor departamentu Rynku Pracy Konfederacji Lewiatan:

– Szereg wątpliwości budzi nowa instytucja zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Jak rozumieć „sprawy rodzinne”, czy pracodawca może wymagać dodatkowych informacji od pracownika korzystającego ze zwolnienia? – zastanawia się Lisicki.

Dr Paweł Łuczak z Wydziału Zarządzania UŁ zwraca natomiast uwagę na dodatkowe koszty związane z nowym rodzajem zwolnienia od pracy z powodu działania siły wyższej (za które pracownik otrzyma połowę wynagrodzenia). To kolejny wydatek dla pracodawców.