PATRONAT

– Bardzo nam zależało, żeby zgromadzić wszystkich najważniejszych „graczy” zajmujących się zdrowiem – mówi Hanna Zych-Cisoń, członek zarządu Województwa Pomorskiego, gospodarz Kongresu. – Z naszego rozeznania wynika, że Europejski Kongres Medyczny to obecnie jedno z największych wydarzeń poświęconych wyłącznie problemom ochrony zdrowia, w czasie którego w sposób kompleksowy zostaną omówione najważniejsze aspekty z tego obszaru.

Wśród zaproszonych gości i uczestników poszczególnych sesji znaleźli się między innymi Władysław Kosiniak-Kamysz, minister pracy i polityki społecznej, Joanna Kluzik-Rostkowska, minister edukacji narodowej, wiceministrowie zdrowia – Sławomir Neumann, finansów – Janusz Cichoń, administracji i cyfryzacji – Marek Wójcik, prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk czy doradca Prezydenta RP ds. zdrowia Maciej Piróg.

Szpitale w centrum uwagi

Pierwszego dnia kongresu odbędą się panele skierowane przede wszystkim do dyrektorów i menedżerów placówek medycznych, dotyczące zarządzania szpitalami oraz wpływu nakładów na innowacje w medycynie na wzrost gospodarczy i dobrostan społeczny. Eksperci z wieloletnim europejskim doświadczeniem omówią nowoczesne modele zarządzania placówkami medycznymi na świecie i porównają je ze stanem wybranych polskich jednostek.

– Spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, czy komercjalizacja polskich szpitali jest dla nich szansą na wyjście z zadłużenia i wdrożenie nowych standardów zarządczych – mówi Jakub Szulc, ekspert EY, moderator sesji plenarnych dotyczących przyszłości polskich szpitali. – Postaramy się też spojrzeć na medycynę nie tylko jako na inwestycję w samo zdrowie, ale również jako determinantę polskiej gospodarki.

Tego dnia odbędą się także warsztaty specjalistyczne przygotowane przez Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych i Polską Federację Szpitali, która pokaże przykładowe case study procesu restrukturyzacji.

Debata polityczna i zdrowie publiczne

Drugi dzień kongresu rozpocznie debata wyborcza z udziałem przedstawicieli największych polskich ugrupowań politycznych. W kontekście czekających nas jesienią wyborów parlamentarnych będzie to prawdopodobnie pierwsza okazja, by poznać programy wyborcze partii w obszarze ochrony zdrowia. Tego dnia odbędą się również sesje plenarne skierowane przede wszystkim do samorządowców i pracodawców, dotyczące zdrowia publicznego.

– Punktem wyjścia do dyskusji jest przygotowywany przez Ministerstwo Zdrowia projekt ustawy o zdrowiu publicznym oraz najlepsze praktyki europejskie w zakresie zdrowia publicznego – wyjaśnia Anna Janczewska-Radwan, minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC. – Podczas sesji postaramy się omówić wszystkie aspekty ustawy, z perspektywy regulatora, samorządów i pracodawców.

W sesji popołudniowej odbędą się panele poświęcone ekonomii w ochronie zdrowia i systemom IT. Eksperci EY przedstawią między innymi metodę EMRAM, nowatorskie narzędzie określające stopień zaawansowania elektronicznej dokumentacji medycznej, co pozwoli dyrektorom szpitali na rzetelną ocenę poziomu aktualnego wykorzystania technologii IT w ich placówce. W ostatni dzień Kongresu odbędą się sesje poświęcone nowym unijnym perspektywom finansowym i pakietowi onkologicznemu.

Forum wymiany myśli

Europejski Kongres Medyczny to platforma dialogu dla Polski i Europy, umożliwiająca wymianę doświadczeń, koncepcji, dyskusję o problemach i wyzwaniach oraz formułowanie nowych, lepszych rozwiązań dla sektora medycznego.

– Zapraszamy wszystkich uczestników do debaty, do dyskusji, do szukania rozwiązań i korzystania z wypracowanych już dobrych wzorców – zachęca Anna Rulkiewicz, prezes Grupy LUX MED, przedstawicielka Rady Programowej EKM. – Złożoność zagadnień związanych z funkcjonowaniem placówek medycznych sprawia, że czasami umyka nam jakiś istotny szczegół. Dzięki forum wymiany myśli – bo tak postrzegamy EKM – łatwiej będzie naszym gościom usystematyzować wiedzę.

Udział w Kongresie jest całkowicie bezpłatny, o rejestracji uczestników decyduje kolejność zgłoszeń. Organizatorzy zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.ekm.amberexpo.pl, zapoznania się ze szczegółami programu i rejestracji w systemie.

PARTNER

źródło: Dziennik Gazeta Prawna