Każdy pracodawca, zatrudniając osoby niepełnosprawne, zyskuje możliwość skorzystania z dofinansowania do wynagrodzenia z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Ile wynosi taka dopłata?

Pracodawca, zatrudniając na umowę o pracę osobę z niepełnosprawnością, może ubiegać się o dofinansowanie. PFRON reguluje Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej. Wspiera pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne w formie dofinansowań oraz zwalnia z obowiązkowych wpłat na PFRON (jeśli pracodawca spełni wszelkie ku temu warunki).

Zatrudniając niepełnosprawnych można otrzymać dofinansowanie w wysokości 15-krotności przeciętnego wynagrodzenia (z poprzedniego kwartału) do nowo utworzonego stanowiska pracy.

Wyższe kwoty dofinansowania z PFRON w 2023 roku

Od stycznia 2023 r. zostały ustalone wyższe kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 173).

Kwoty wsparcia zależą od stopnia niepełnoprawności zatrudnianego pracownika. Obecnie wynoszą one:

  • 2 400 zł – w przypadku, gdy pracownik posiada znaczny stopień niepełnosprawności
  • 1 350 zł – w przypadku, gdy pracownik posiada umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • 500 zł – w przypadku, gdy pracownik posiada lekki stopień niepełnosprawności.

Inaczej ma się to, gdy pracodawca zatrudniania osoby posiadające schorzenia szczególne. Wtedy też dofinansowania są wyższe. Wysokość dodatkowego wsparcia wynosi wtedy:

  • 1 200 zł – dla pracownika posiadającego znaczny stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania wynosi 3600 zł),
  • 900 zł – dla pracownika posiadającego umiarkowany stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania to 2250 zł),
  • 600 zł – dla pracownika posiadającego lekki stopień niepełnosprawności (pełna kwota dofinansowania to 1100 zł).

Wysokość dofinansowania z PFRON może się zmieniać

Warto zaznaczyć, że przedstawione kwoty są kwotami maksymalnego dofinansowania, które przysługuje pracodawcy zatrudniającemu pracownika na pełen etat. Jednocześnie wysokość uzyskanej pomocy zależy także od innych czynników. Możemy do nich zaliczyć:

  • koszty płacy pracownika niepełnosprawnego,
  • pomocy z innych źródeł otrzymanej do tych kosztów płacy.

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne mogą liczyć na wsparcie z PFRON. Wysokość dofinansowania reguluje ustawa, która określa jego maksymalny poziom. Przyznana kwota zależy również od innych czynników. Należy pamiętać, że wysokość dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych może się zmieniać. Przedstawione kwoty prezentują stan obecny, aby jednak być na bieżąco, warto czerpać informacje u źródła.