Takie m.in. zmiany przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych.
– Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się przede wszystkim pracownikom przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla obronności kraju, np. zbrojeniówki – wyjaśnia płk Marian Babuśka, przewodniczący Konwentu Dziekanów Korpusu Oficerów Zawodowych.
Według niego zmiany mają na celu doprowadzić do tego, aby w sposób bardziej przejrzysty dookreślić zasady współpracy między szefami zakładów a wojskowymi komendami uzupełnień w zakresie pozyskiwania informacji i wydawania w tym celu zainteresowanym pracownikom dokumentów. Przy czym w czasie pokoju przydziały mogą być nadawane mężczyznom, którzy nie ukończyli 60 lat życia, i kobietom do 50. roku życia. Osoby te muszą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Etap legislacyjny
Uzgodnienia międzyresortowe