Umowa na czas określony, znana również jako umowa terminowa lub umowa czasowa, to rodzaj umowy zawieranej między dwiema stronami, której okres trwania jest ściśle określony. Oznacza to, że umowa ma ustaloną datę rozpoczęcia i datę zakończenia.

Umowy na czas określony są powszechne w wielu branżach i dziedzinach. Mogą być stosowane w przypadku zatrudnienia pracowników na określony czas, najmu nieruchomości na określony okres, dostaw towarów, wynajmu pojazdów lub świadczenia usług na ograniczony czas.

Główne cechy umowy na czas określony to:

Określony okres trwania: Umowa zawiera dokładną datę rozpoczęcia i datę zakończenia, po której umowa traci ważność.

Warunki umowy: Umowa określać może warunki dotyczące wynagrodzenia, świadczenia usług, obowiązków i praw obu stron oraz inne szczegóły, które muszą być spełnione przez obie strony umowy.

Trudności z zakończeniem umowy przed terminem: W przypadku umowy na czas określony wcześniejsze zakończenie umowy przed ustaloną datą może być trudne lub wiązać się z karą lub konsekwencjami dla strony naruszającej umowę.

26 kwietnia do polskiego prawa weszły przepisy zrównujące obowiązki pracodawcy w zakresie uzasadniania wypowiadania umów na czas nieokreślony i określony. Co dokładnie się zmieniło? Wyjaśniamy w tekście>>