Z 27 696 zł do 29 496 zł wzrośnie tegoroczne dofinansowanie na osobę niepełnosprawną, która jest uczestnikiem warsztatu terapii zajęciowej (WTZ) – przewiduje projekt nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom powiatowym i wojewódzkim (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1605 ze zm.).

WTZ jest miejscem, w którym osoby niepełnosprawne uczą się samodzielności i przygotowują do podjęcia zatrudnienia. Ich działalność jest pokrywana w 90 proc. przez PFRON (pozostałe 10 proc. dokłada powiat) w formie dofinansowania na jednego uczestnika zajęć. W tym roku jest to 27 696 zł, co daje 2308 zł miesięcznie. Kwota ta nie jest adekwatna do rzeczywistych kosztów funkcjonowania warsztatów, co sygnalizowano już w trakcie prac nad ubiegłoroczną nowelizacją rozporządzenia. WTZ borykają się nie tylko z rosnącymi wydatkami na utrzymanie, lecz także z odpływem kadry, która w placówkach ochrony zdrowia lub edukacji może liczyć na wyższe wynagrodzenia.

Rząd postanowił więc podnieść po raz drugi tegoroczną dotację na WTZ, do poziomu 29 496 zł, czyli 2458 zł miesięcznie. Będzie to też oznaczać wzrost wydatków PFRON na dofinansowanie warsztatów z 803,2 mln zł do 855,4 mln zł w tym roku. ©℗

Etap legislacyjny

Projekt w konsultacjach