pytanie Czy praca zdalna okazjonalna jest niezależna od wymiaru etatu oraz okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym?
odpowiedź Artykuł 6733 par. 1 kodeksu pracy określa wymiar pracy zdalnej okazjonalnej jako maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym i nie przewiduje proporcjonalnego obniżenia ich liczby w zależności od wymiaru etatu, w jakim pracownik jest zatrudniony. Za takim poglądem przemawia sposób konstruowania przepisów stosowany w kodeksie pracy jeszcze przed nowelizacją, zgodnie z którym uprawnienia przewidziane w dniach – jeżeli nie ma w tej kwestii regulacji szczególnej (jak np. w przypadku urlopu wypoczynkowego) – nie są ustalane w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru etatu pracownika, np. dwa dni z tytułu wychowywania dziecka w wieku do 14 lat (proporcję do wymiaru etatu ustala się tylko z godzinowego wymiaru tego zwolnienia, zgodnie z art. 188 par. 3 k.p.). Nie należy także ustalać wymiaru pracy zdalnej okazjonalnej proporcjonalnie do okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, gdyż art. 6733 par. 1 k.p. nie daje do tego podstawy. Jeżeli nowy pracownik np. od 1 stycznia do 30 września będzie prowadził własną działalność gospodarczą, a od 1 października podjął zatrudnienie w ramach stosunku pracy – to w okresie trzech miesięcy tego roku kalendarzowego ma prawo wnioskować o 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej.