Podatek Religi do TrybunaŁu. Platforma Obywatelska zaskarży do Trybunału Konstytucyjnego ustawę wprowadzającą obowiązek współfinansowania kosztów leczenia ofiar wypadków drogowych przez firmy ubezpieczeniowe, czyli tzw. podatek Religi. Zdaniem PO, konstytucja wyraźnie stanowi, że kwestie dotyczące danin publicznych powinny być zapisywane w odrębnych ustawach. - W tym przypadku jest to parapodatek zapisany w ustawie zdrowotnej - powiedział wiceprzewodniczący klubu PO Zbigniew Chlebowski.

Więcej www.platforma.org

NiŻsze kwoty dla strajkujĄcych szpitali. O 20 proc. wykonanych świadczeń mniej niż w miesiącach poprzedzających strajk w służbie zdrowia wykazały w sprawozdaniach za czerwiec dla NFZ strajkujące szpitale i działające przy nich poradnie w województwie śląskim. Więcej świadczeń wykonują za to inne, niestrajkujące placówki, które przekraczają w związku z tym swoje kontrakty. Tak zwane nadwykonania wzrosły w czerwcu mniej więcej o jedną trzecią.

Rzecznik o placówkach wychowawczych dla nieletnich. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do ministra edukacji Romana Giertycha o informacje o stanie placówek wychowawczych oraz o zapotrzebowaniu na miejsca w nich. RPO podkreśla, że dzieci i młodzież, które narażone są na demoralizację, powinny być natychmiastowo umieszczane w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych. Za ich tworzenie odpowiada gmina, natomiast za kierowanie do nich nieletnich Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Więcej www.brpo.gov.pl

Największy szpital w Polsce nadal strajkuje. Lekarze z największego w Polsce szpitala przy ul. Banacha w Warszawie zdecydowali, że będą kontynuować protest w obecnej formie (nie przyjmują m.in. planowych pacjentów oraz nie wypełniają dokumentacji). Nie działa już 70 proc. poradni przyszpitalnych. Strajk w szpitalu trwa od 21 maja.

Więcej www.ozzl.org.pl

Liczba lekarzy na tysiĄc mieszkańców. Z badań OECD Health Data wynika, że jest duża różnica między poszczególnymi krajami OECD w liczbie praktykujących lekarzy na 1 tys. mieszkańców. W Grecji przypada ich prawie 5, w Belgii - 4, w Czechach - 3,6, na Słowacji i Węgrzech - około 3, natomiast Polska ze średnią 2,1 wyprzedza tylko Japonię (2), Meksyk (1,8), Koreę (1,6) i Turcję (1,5). Liczba lekarzy przypadających na tysięczną populację rosła w latach 1990-2005 w niemal wszystkich krajach OECD, ale wolniej niż w poprzednim piętnastoleciu. To efekt cięcia kosztów, przeprowadzonego przez wiele krajów w latach 80. i 90., które zmniejszyły liczbę nowych lekarzy przez limitowanie miejsca na uczelniach medycznych (polityka numerus clausus).

Więcej www.mp.pl