Najnowsze dane GUS o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że nie ma spowolnienia na rynku pracy – ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatan Mariusz Zielonka. Podkreślił, że pracodawcy w większości deklarują utrzymanie zatrudnienia.

Stopa bezrobocia w styczniu 2023 r. wyniosła 5,5 proc. wobec 5,2 proc. miesiąc wcześniej - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 857,6 tys. wobec 812,3 tys. osób miesiąc wcześniej.

Mimo wzrostu bezrobocia było ono na tak niskim poziomie w styczniu jedynie w 2020 r. – zauważył Mariusz Zielonka. W ocenie eksperta Konfederacji Lewiatan sytuacja na rynku pracy jest nadal bardzo dobra, a urzędy pracy mają 60 tys. nieobsadzonych etatów. Zastrzegł, że trzeba jednak brać pod uwagę także ukryte bezrobocie, czyli osoby tracące pracę, które nie zgłaszają się do urzędów pracy. "Tak zapewne dzieje się w przypadku uchodźców z Ukrainy" – stwierdził.

Mimo to w opinii ekonomisty najnowsze dane GUS o stopie bezrobocia oraz wynagrodzeniach i zatrudnieniu pokazują, że na rynku pracy nie ma spowolnienia. Zatrudnienie nadal rośnie, a bezrobocie, jeśli wzrasta, to w przedziałach które nie budzą obaw - ocenił. "Rosną również wynagrodzenia, i to w tempie dwucyfrowym, a pracodawcy przynajmniej na razie deklarują w większości utrzymanie zatrudnienia" – podkreślił. (PAP)

ra/ mk/