Z raportu wynika, że w zeszłym roku bezrobocie spadło w większości państw członkowskich, także w tych, w których problem ten jest najpoważniejszy: w Grecji czy w Hiszpanii. W ciągu ostatnich dwóch lat udało się stworzyć ponad 2,5 miliona miejsc pracy. Zatrudnienie rosło zarówno w przemyśle jak i w sektorze usług.

Coraz więcej osób starających się o pracę otrzymywało umowy na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze godzin. Jednocześnie poważnym problemem pozostaje wciąż bezrobocie długotrwałe - zwłaszcza w krajach południowej Europy. Niemal 12,5 miliona Europejczyków nie ma pracy od ponad roku, z czego 6 milionów - dłużej niż dwa lata. Bezrobocie wśród młodzieży także utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Bez pracy jest ponad 21 procent osób poniżej 25 roku życia, czyli prawie 5 milionów młodych Europejczyków.