Mediana wynagrodzeń osób po pięćdziesiątym roku życia wyniosła 4 100 PLN brutto miesięcznie.
Inne

Z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak w 2014 roku wynika, że pracownicy, którzy nie ukończyli jeszcze 50 lat zarabiali w 2014 roku nieznacznie więcej – przeciętnie 4 150 PLN.

W zależności od kryterium terytorialnego, istnieje niewielka dysproporcja płacowa między wynagrodzeniami osób przed i po 50. rokiem życia.

W województwie wielkopolskim oraz śląskim pensje pracowników przed pięćdziesiątką, jak i po, były równe.

Najlepszym pod względem wysokości wynagrodzeń było niewątpliwie mazowieckie.

Wysokie zarobki osób po pięćdziesiątym roku życia były w województwach dolnośląskim, pomorskim oraz wielkopolskim.