Lekarze chcĄ pŁacy minimalnej. Lekarze mogą zrezygnować z podwyżek w 2007 roku, jeśli uzyskają gwarancje, że rząd ustali dla nich płace minimalne - powiedział przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Krzysztof Bukiel. Dodał, że nadal najważniejszym elementem protestu jest składanie wypowiedzeń z pracy. Według szefa OZZL strajk nie powinien skończyć się doraźnymi podwyżkami 200 czy 300 zł. Przypomniał, że związek chce podniesienia nakładów na ochronę zdrowia do 6 proc. PKB i wprowadzenia współpłacenia za niektóre usługi medyczne. Jego zdaniem obietnica nadwyżek z NFZ wiąże się ze wzrostem liczby świadczeń, czyli większą pracą lekarzy. Tymczasem OZZL domaga się lepszej wyceny ich pracy.

Więcej www.ozzl.org.pl

Aktualizacja PŁatnika. Ze stron internetowych ZUS można ściągać aktualizację programu Płatnik, który już uwzględnia nowe, obniżone składki rentowe. Od początku lipca ubezpieczenie rentowe wynosi 10 proc. podstawy wymiaru, z czego 6,5 proc. płaci pracodawca, a 3,5 proc. - pracownik. Nowa składka powinna być naliczana od składek należnych za lipiec. Według Pawła Wypycha, prezesa ZUS, już w połowie tego miesiąca płatnicy składek bezpłatnie otrzymają 75 tys. płyt CD z nową wersją programu Płatnik, który umożliwia rozliczenia z Zakładem. Dodatkowo jeszcze w lipcu w oddziałach ZUS będą organizowane punkty informacyjne. Płatnicy składek mogą też korzystać z infolinii (0-801 400-400).

Więcej www.zus.pl

Rzecznik wśród protestujĄcych w szpitalach. Rzecznik praw obywatelskich Janusz Kochanowski zwrócił się do protestujących w Łodzi i regionie lekarzy o umiar w wyborze form protestu i powstrzymanie się od działań godzących w bezpieczeństwo zdrowotne obywateli. Od połowy czerwca w akcji strajkowej w woj. łódzkim biorą udział lekarze większości szpitali. Pod koniec miesiąca protest się zaostrzył. Część lekarzy rozpoczęła głodówkę. Prowadzona jest ona obecnie w siedmiu szpitalach na terenie województwa. W najbliższym czasie podjęcie tej formy protestu zapowiedzieli lekarze z kolejnych dwóch placówek.

Więcej www.brpo.gov.pl

Deputat węglowy dla górników. Sejm uchwalił ustawę o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla. Prawo do takiego świadczenia zyskają emeryci, renciści oraz byli pracownicy przedsiębiorstw robót górniczych, posiadający uprawnienia do bezpłatnego węgla na podstawie układu zbiorowego pracy. Prawo do tego świadczenia zyskają osoby, które nabyły prawo do emerytury lub renty w okresie od 31 grudnia 2001 r. do 1 stycznia 2007 r. Ekwiwalent nie przysługuje tym, którzy uzyskali prawo do wypłaty na podstawie wyroków sądowych.

Więcej www.sejm.gov.pl

Pracodawcy o kryzysie w ochronie zdrowia. Zdaniem Konfederacji Pracodawców Polskich, aby uzdrowić służbę zdrowia, potrzeba radykalnych zmian, a nie tylko kosmetycznych poprawek. Brak reakcji rządu na narastającą migrację białego personelu, paraliż decyzyjny w zakresie zmian w systemie ochrony zdrowia powoduje narastające niezadowolenie zarówno pacjentów, jak i lekarzy. KPP uważa, że należy maksymalne i optymalne wykorzystać istniejące zasoby, wprowadzić rynkową konkurencję między różnymi dostawcami świadczeń zdrowotnych oraz uruchomić nowe źródła finansowania w tym sektorze.

Więcej www.kpp.org.pl