Podnoszony od wielu lat przez rodziców problem wydawania orzeczeń o niepełnosprawności na krótki czas, mimo że choroba dziecka nie ma szans na wyleczenie, ma zostać w końcu wyeliminowany. Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, zapowiedział opracowanie listy schorzeń, których występowanie u dziecka będzie skutkowało wydaniem orzeczenia na maksymalny czas. Jednak zdaniem ekspertów opracowanie takiego wykazu może być trudne.

Biurokracyjna udręka