Poszukujący pracowników zwracają uwagę na ich wiek, choć nie powinni
Umieszczanie informacji w ofertach pracy o tym, w jakim wieku kandydaci będą preferowani, jest prawnie zabronione. Wiek ma jednak istotne znaczenie w procesie rekrutacji – wynika z badań Konrada Turka z Uniwersytetu Jagiellońskiego uwzględniających dane z projektu Bilans Kapitału Ludzkiego, w którym ankietowanych jest co roku ok. 16 tys. pracodawców. Według tych danych wiek poszukiwanych pracowników jest ważny dla 75 proc. przedsiębiorców. Odsetek ten zmieniał się tylko nieznacznie w poszczególnych latach okresu 2010–2014.
W ubiegłym roku najwięcej pracodawców, bo ok. 95 proc., akceptowało trzydziestolatków. – To dlatego, że są oni na ogół dobrze wykształceni, znają języki obce i przede wszystkim mają już kilkuletnie doświadczenie zawodowe. Przez to są postrzegani jako najbardziej wydajni – ocenia Karolina Sędzimir, ekonomista PKO BP. Dodaje, że ponadto osoby takie zazwyczaj dobrze się posługują technikami informatycznymi i są dyspozycyjne. – Najczęściej nie ograniczają ich jeszcze obowiązki rodzinne. Są przykładami na to, że wydłużył się wiek, w którym zawierane są małżeństwa, a wiele osób decyduje się na posiadanie dzieci często dopiero grubo po trzydziestym roku życia – dodaje Sędzimir.