Tylko w styczniu zakład wydał kilka interpretacji umożliwiających osobom na działalności niepłacenie składek na ubezpieczenie w Polsce. Furtką jest umowa o pracę w innym kraju UE.
Prowadzący własną działalność gospodarczą z roku na rok muszą opłacać coraz większe składki. O ile w styczniu 1999 r. danina na rzecz ubezpieczenia społecznego była liczona od kwoty 749,35 zł miesięczne, to od stycznia tego roku prowadzący własną firmę muszą obowiązkowo obliczyć składki od 2375,4 zł. Jeszcze gorzej jest w przypadku ubezpieczenia zdrowotnego.
– Wręcz rabunkowa działalność państwa powoduje, że coraz więcej osób szuka sposobu uniknięcia płacenia wysokich składek – tłumaczy Dorota Wolicka, dyrektor Biura Interwencji i Organizacji Związku Przedsiębiorców i Pracodawców.