Sprawa dotyczyła studentki warszawskiej uczelni, która domagała się zwolnienia z opłat za studia. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie rozstrzygnął na jej niekorzyść. Kobieta zakwestionowała to orzeczenie i sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniem z 29 kwietnia 2022 r. oddalił jej zażalenie na decyzję w przedmiocie odmowy zwolnienia z opłaty za studia.
Skarżąca wniosła więc do NSA skargę o wznowienie postępowania sądowego. Wskazując na jej podstawę, powołała się na art. 271 oraz art. 273 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.) w związku z „naruszeniem zasady sprawiedliwości proceduralnej i naruszeniem prawa do obrony, poprzez niedoręczenie powiadomienia o posiedzeniu”.