Wschodnie województwa Polski rok po akcesji do Unii Europejskiej cechowały się najniższym PKB na mieszkańca w nowej UE. Dlatego region ten został objęty specjalnym dodatkowym wsparciem z Funduszy Europejskich. Czy po ponad dziesięciu latach wynagrodzenia mieszkańców „ściany wschodniej” zbliżyły się do pensji mieszkańców zachodniej części kraju?
Media

Polska Wschodnia swoim zasięgiem obejmuje pięć województw: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, świętokrzyskie oraz podkarpackie. Z definicji Polski Wschodniej wynika, że kryterium przynależności do tego makroregionu nie jest wyłącznie kryterium geograficznym, ale również ekonomicznym.

W 2014 roku mediana wynagrodzeń dla całej Polski wyniosła 4 150 PLN – wynika z Ogólnopolskiego Badania Wynagrodzeń przeprowadzonego przez Sedlak & Sedlak.

Kwota ta była wyższa o 30% niż mediana wynagrodzeń pracowników z Polski Wschodniej.

Media

Najwyżej opłacanymi pracownikami regionu Polski Wschodniej byli zatrudnieni na Podlasiu. Mediana wynagrodzeń w tym województwie wynosiła 3 300 PLN.

Ex aequo na ostatnim miejscu pod względem tego kryterium znalazły się województwa lubelskie, podlaskie oraz świętokrzyskie.

Nie dziwi fakt, że w pozostałej części kraju na pierwszym miejscu pod względem wysokości wynagrodzenia uplasowało się województwo mazowieckie – 5 500 PLN.

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.

Sylwia Radzięta Sedlak & Sedlak