Z jednej strony sama główna inspektor pracy, Katarzyna Łażewska-Hrycko, stwierdziła w wywiadzie z 1 lipca 2022 r. udzielonym Rzeczpospolitej, że: „w przepisach brak jednak rozwiązań pozwalających inspektorom na bezpośrednie reagowanie na takie przypadki. Nasze działania sprowadzają się do kontroli procedur obowiązujących u danego pracodawcy, treści regulaminów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych”. Jednocześnie eksperci wskazują, że inspekcja ma uprawnienia, które mogłaby wykorzystać, aby pomóc mobbingowanym pracownikom. A niektórzy wręcz twierdzą, że nie ma przepisu, który z badania mobbingu ją zwalnia.