To, czy cudzoziemiec dostanie zgodę na zatrudnienie w Polsce, będzie zależało m.in. od wymiaru czasu pracy, jaki mu zaproponuje pracodawca. Takie rozwiązanie zakłada projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS).
- W przypadku zezwoleń na pracę wprowadzimy wymóg zawarcia umowy o pracę na co najmniej pół etatu lub umowy cywilnej na 20 godzin tygodniowo. To zapobiegnie sytuacji, że cudzoziemiec podpisuje umowę w minimalnym wymiarze, którą zgłasza do ZUS, a w praktyce pracuje na cały etat albo i więcej, ale resztę wynagrodzenia ma wypłacane pod stołem i nie są od niego odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne - mówił Stanisław Szwed, wiceminister rodziny i polityki społecznej, w wywiadzie dla DGP (nr 127/2022 „Kary za nielegalne zatrudnianie cudzoziemców mają być dotkliwe”).