Równoczesna praca w rolnictwie i w zakładach pracy nie była, zwłaszcza kiedyś, niczym nadzwyczajnym, przede wszystkim wówczas, gdy uprawa roli była swego rodzaju dodatkiem do pracy zawodowej w innych branżach. Taki mieszany staż powoduje jednak sporo trudności przy ustalaniu prawa do emerytury w sytuacji, gdy do jej przyznania istotny jest staż pracy, np. przy przyznawaniu wcześniejszej emerytury. Ostatnio Sąd Najwyższy uchwałą z 8 czerwca 2022 r., sygn. akt I UZP 1/22, rozstrzygnął ważny problem w tym obszarze. Stwierdził bowiem, że ZUS przy doliczeniu do stażu emerytalnego okresu przepracowanego w rolnictwie nie może ustanawiać ograniczeń lub wymagań nieprzewidzianych wprost przez ustawodawcę.

Zmieniające się reguły