Jest to związane z tym, że potrzebny do tego formularz Wn-D wymaga dostosowania do obowiązującego od 1 stycznia 2015 r. nowego rozporządzenia ministra pracy i polityki Społecznej z 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. poz. 1988). Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) poinformował, że zmodyfikowany wzór wniosku, który będzie składany za okresy sprawozdawcze, zaczynając od bieżącego miesiąca, zostanie udostępniony w systemie obsługi dofinansowań i refundacji (SODiR) od 2 lutego.
Co do zasady o dopłatę do wynagrodzenia osoby z dysfunkcją zdrowotną można ubiegać się do 25. dnia miesiąca następującego po tym, którego wniosek Wn-D dotyczy. Pracodawcy będą więc mieli wystarczająco dużo czasu na jego złożenie. Natomiast przesłanie dotychczasowego wzoru formularza będzie skutkować odrzuceniem go przez system.
Wysokość dofinansowania do pensji tak jak w ubiegłym roku wynosi 1800 zł w przypadku osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 1125 zł, gdy jest on umiarkowany, a 450 zł, jeśli poziom dysfunkcji zdrowotnej jest lekki. Dodatkowo, jeżeli pracownik ma jedno ze schorzeń specjalnych, np. chorobę umysłową, dopłata jest zwiększania o 600 zł.