Choć polski wzrost gospodarczy w ujęciu rok do roku jest często wyższy niż w przypadku USA, jednak dystans między gospodarką polską i amerykańską zmniejsza się bardzo wolno. Duży skok, jaki zrobiliśmy dzięki wejściu na wspólny rynek europejski, raczej wyczerpał już swój potencjał.

Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata pod względem wielkości Produktu Krajowego Brutto.

Tabela 1. Produkt krajowy brutto w dziesięciu najpotężniejszych gospodarkach świata i w Polsce według parytetu siły nabywczej (PPP) / Inne

W rankingu według PKB mierzonego parytetem siły nabywczej, czyli odniesionego do cen w danym kraju, USA także znajdują się na pierwszej pozycji.

W tym zestawieniu najpotężniejsze gospodarczo państwo europejskie – Niemcy – znajduje się na piątej pozycji. Polska natomiast zajmuje miejsce dwudzieste pierwsze.

Uwzględniając różnice w liczbie ludności poszczególnych państw, bada się często także wartość PKB per capita, czyli na jednego mieszkańca.

Wykres 1. PKB na 1 mieszkańca według parytetu siły nabywczej dolara w latach 1994 - 2013 / Inne

Amerykański produkt krajowy brutto w przeliczeniu na jednego mieszkańca daje Stanom Zjednoczonym szóstą pozycję na świecie.

Polska natomiast w tym zestawieniu jest czterdziesta ósma.

W 2013 roku PKB per capita osiągnęło poziom 21 214 USD według parytetu siły nabywczej dolara (PPP USD) w Polsce, natomiast w Stanach Zjednoczonych 53 101 USD.

W ciągu 19 lat wskaźnik ten wzrósł o 217% w Polsce i o 91% w USA. Z roku na rok PKB w przeliczeniu na mieszkańca rosło przeciętnie o 765 PPP USD w Polsce i 1 334 PPP USD w USA.

Dominik Dębowski
Sedlak
amp; Sedlak

Ile powinieneś zarabiać? Weź udział w Ogólnopolskim Badaniu Wynagrodzeń i porównaj swoje zarobki z innymi.