Część oddziałów ZUS nie informuje przedsiębiorczych matek, które zalegają ze składkami za okres opieki nad dzieckiem, że mają prawo do specjalnego traktowania.
Do organizacji pracodawców zgłaszają się panie, które z racji prowadzenia działalności gospodarczej w czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego lub przebywania na urlopie wychowawczym nadal mają niezapłacone składki na ubezpieczenie społeczne przed 2009 r. Spór dotyczy tego, na podstawie jakich przepisów takie osoby mogą mieć anulowane długi.

Przepis goni przepis