Stopa bezrobocia rejestrowanego pod koniec maja wyniosła 5,1 proc. To o 0,1 pkt. proc. mniej niż w kwietniu – wynika z szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Według danych resortu, w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tys. bezrobotnych.

Ministerstwo podało PAP w poniedziałek, że szacowana stopa bezrobocia w maju wyniosła 5,1 proc., co oznacza, że w porównaniu do poprzedniego miesiąca spadła o 0,1 punktu proc., a w zestawieniu z końcem maja 2021 r. była niższa o 1 punkt proc.

Najniższe bezrobocie odnotowano w województwie wielkopolskim (2,8 proc.), a najwyższe - w warmińsko-mazurskim (7,9 proc.).

"To absolutnie rewelacyjny wynik, po 1990 r. tylko w październiku 2019 r. stopa bezrobocia rejestrowanego była niższa i wyniosła 5 proc. Mamy powody do zadowolenia" – podkreśla cytowana w komunikacie resortu minister rodziny Marlena Maląg.

MRiPS przekazało, że w maju w urzędach pracy zarejestrowanych było 852 tys. bezrobotnych. W porównaniu do poprzedniego miesiąca liczba bezrobotnych spadła o 26 tys. osób, czyli o 3,0 proc. W rejestrach bezrobotnych było o 174,7 tys. (czyli o 17 proc.) mniej osób niż pod koniec maja 2021 r.

Porównując poziom bezrobocia w maju 2022 r. do stanu z końca lutego 2020 r., czyli przed epidemią COVID-19, liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła o około 67,9 tys. osób (o 7,4 proc.), a stopa bezrobocia rejestrowanego była o 0,4 punktu procentowego niższa niż w końcu lutego 2020 r.

Osoby bezrobotne najczęściej pracowały wcześniej w sekcjach: handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle, przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Do urzędów pracy zgłaszały się głównie osoby bez zawodu, sprzedawcy i kucharze.

Według wstępnych danych resortu w maju 2022 roku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 103,2 tys. wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej, czyli o 2,8 tys. (2,8 proc.) więcej niż w kwietniu 2022 r. i o 11,6 tys. (10,1 proc.) mniej niż w maju 2021 r.

Najwięcej ofert pracy przeznaczonych było dla sprzedawców, magazynierów, pakowaczy ręcznych, pomocniczych robotników budowlanych, pracowników produkcji, pomocy kuchennych, robotników magazynowych, pracowników biurowych, pracowników utrzymania czystości.

Ministerstwo podkreśla, że Polska jest krajem o jednym z najniższych wskaźników bezrobocia w UE. Według danych Eurostatu opublikowanych 1 czerwca 2022 r. stopa bezrobocia wyniosła w Polsce 3,0 proc. wobec 6,2 proc. w Unii Europejskiej i 6,8 proc. w strefie Euro.

Tym samym Polska zajęła drugie, po Czechach (2,4 proc.) i ex aequo z Niemcami, miejsce pod względem najniższej stopy bezrobocia w UE.