Państwowa Inspekcja Pracy łatwiej udowodni łamanie prawa przez nieuczciwych pracodawców, którzy traktują uchodźców jak tanią siłę roboczą. W powiadomieniu o zatrudnieniu Ukraińca będą musieli podać m.in. wysokość zaproponowanego wynagrodzenia i wymiar czasu pracy. Nie wystarczy już ogólna informacja o stanowisku czy miejscu zatrudnienia.
To tylko część zmian, które znajdą się w projekcie nowelizacji ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583 ze zm.; dalej: specustawa ukraińska). Cel? Rząd chce zwiększyć w ten sposób ochronę obywateli Ukrainy na polskim rynku pracy.